ˆ

Realizowane projekty

Szczegóły informacji

Realizowane projekty

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-07-12 11:42:57 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
 
Rekrutacja do uczestnictwa w Projekcie  Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Rekrutacja obejmuje 
1) udział 364 dzieci uczęszczających do placówek w zajęciach: „Tableciaki- kreatywny i innowacyjny przedszkolak” oraz „Nauczanie języka angielskiego przez sztukę i zabawę” (pobierz)
2) udział 8 nauczycielek  nauczania wychowania przedszkolnego z placówek w kursie języka angielskiego, dzięki, któremu nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego (pobierz)
3) udział 40 nauczycielek wychowania przedszkolnego z placówek w szkoleniach „Tablet/tablica rozwija kompetencje kluczowe przedszkolaków- tableciaków” (pobierz)
4) udział 64 rodziców dzieci biorących udział w Projekcie w zajęciach wspólnych dla dzieci i rodziców (pobierz)
Regulamin uczestnictwa w Projekcie  Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (pobierz)
 
Termin rekrutacji: od 17 września 2018 r. do 25 września 2018 r.