ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach
 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach.
 • Data publikacji strony internetowej: 22-09-2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02-03-2021
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Dostępne w serwisie skróty klawiszowe (accesskey):
[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Oliwia Wojtaś
 • E-mail:
 • Telefon: 896268015
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Adres: Rączki 30, 13-100 Nidzica
 • E-mail:
 • Telefon: 896268015
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach posiada 1 piętro.
- 2 wejścia do budynku:
 • główne wejście od strony ulicy.
 • jedno wejście od strony boiska.
- szerokość korytarza umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on- line.
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Skwarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-02 14:38:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-02 14:38:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 10:12:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »